Opłata konferencyjna:

UDZIAŁ AKTYWNY

dla pracowników naukowych – 300 zł

dla doktorantów – 250 zł

dla członków redakcji studenckich rozgłośni radiowych, biorących udział w konkursie  – 50 zł

UDZIAŁ BIERNY

dla pracowników naukowych – 200 zł

dla doktorantów – 150 zł

Opłata zawiera koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, lunch w dniu konferencji, kawę i herbatę w przerwach. Udział aktywny przewiduje także publikację w czasopiśmie naukowym po uprzedniej pozytywnej recenzji.

Opłaty należy uiścić na konto:

Uniwersytet Gdański w Gdańsku,
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
z dopiskiem: subkonto K713-16 oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika/ów

Terminy:

dla pracowników naukowych/doktorantów

20.10.2018 – termin nadsyłania zgłoszeń przez formularz rejestracyjny

27.10.2018 – informacja zwrotna do autorów zaakceptowanych zgłoszeń

30.10.2018  przesłanie opłaty konferencyjnej

dla członków redakcji studenckich rozgłośni radiowych

20.10.2018 – termin rejestracji przez formularz rejestracyjny

27.10.2018 – potwierdzenie rejestracji przez organizatorów

30.10.2018  przesłanie opłaty konferencyjnej

فروشگاه اینترنتی ارزان آگهی رایگان املاک منطقه 22