Nie pytaj mnie, dlaczego myślę,
Że nie ma dla mnie innych miejsc.
Obywatel GC „Nie pytaj o Polskę”

30 lat temu Obywatel GC w kultowym utworze prosił, by nie pytać o jego skomplikowane relacje z Polską. W jego słodko-gorzkim opisie rzeczywistości znajdujemy jednak odpowiedzi na pytania, czym jest – według niego – Polska i polskość. W 100-lecie odzyskania niepodległości czujemy, że warto ponownie zadać te pytania. Jaka jest Polska? Jacy są Polacy? Co to znaczy „polska tożsamość”?

Studencie, studentko – zapytaj o Polskę. Przedstaw nam jej oblicza. Pokaż zarówno jej codzienność, jak i chwile dla niej wyjątkowe. Wysłuchaj jej opowieści i zaprezentuj ją w dowolnej formie dźwiękowej.

Czekamy na zgłoszenia rozgłośni studenckich. Wszystkie zgłoszenia zostaną zaprezentowane podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rozgłośni Studenckich „Radioucze(L)ni”. Jury wyłoni zwycięską rozgłośnię radiową, która otrzyma nagrodę Złotej Foki –  za najlepszą audycję radiową „Zapytaj o Polskę”, poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości.

Trzy najlepsze audycje będą emitowane na antenie Radia Gdańsk!

Regulamin Konkursu 

1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Naukowe Koło Radiowców Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja mediów studenckich w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania warsztatem dziennikarskim wśród studentów. Rozgłośnie Studenckie w Polsce to jeden z wielu aspektów życia społecznego, młodych rozwijających się ludzi z pasjami i zainteresowaniami medialnymi. Na początku kariery dziennikarskiej każde młode i warsztatowe radia rozwijają się w zamkniętym gronie, co często powoduje, że nie korzystają z możliwości i doświadczenia innych kolegów z Polski. Właśnie dlatego powstała inicjatywa stworzenia Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Rozgłośni Studenckich „Radioucze(L)ni” organizowanej dla studentów przez studentów z pomocą Naukowego Koła Radiowców z Uniwersytetu Gdańskiego.

2 Organizacja konkursu

 1. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres radiouczelni@ug.edu.pl
 2. Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby zgłoszone przed 20 października 2018 r.
 3.  Praca konkursowa polega na przedstawieniu dowolnej formy dźwiękowej, na wybrany przez organizatorów temat,  zrealizowanej przez zespół rozgłośni studenckiej.
 4. Forma dźwiękowa może trwać maks. 20 minut.
 5. 9 listopada 2018 r. odbędzie się prezentacja materiału przed publicznością.

3 Zasady przyznawania nagrody

 1. Na etapie przyznawania nagrody „Złota Foka” głos decydujący ma Jury.
 2. Jury składa się z naukowców oraz osób związanych zawodowo z radiem.
 3. Prezentacje zostaną ocenione przez Jury na podstawie następujących kryteriów:
 • stopień zrealizowania tematu
 • akustyka/wartość artystyczna
 • oryginalność/ogólne wrażenie
 1. Audytorium także bierze udział we wskazywaniu swoich faworytów.
 2. Audytorium Konferencji Naukowej głosuje i ocenia formy dźwiękowe na specjalnych kartach do głosowania, które są potem zliczane i przekazywane Jury przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.
 3. Nagrodą w Konkursie jest statuetka „Złota Foka” i tytuł najlepszej rozgłośni studenckiej II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Radioucze(L)ni”.

4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.radiouczelni.ug.edu.pl.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 
ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن

فروشگاه اینترنتی ارزان آگهی رایگان املاک منطقه 22