11 i 12 października 2016 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich Radioucze(L)ni, zorganizowana przez kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Radio MORS oraz Naukowe Koło Radiowców. Konferencja była jednym z wydarzeń uświetniających jubileusz X-lecia istnienia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG. Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem Konferencji była prezentacja działalności studenckich rozgłośni radiowych, integracja środowiska mediów studenckich oraz dyskusja wokół różnorodnych zjawisk medioznawczych, związanych z radioznawstwem.

Wykład inauguracyjny o zaletach i problemach rozgłośni studenckich wygłosiła dr Urszula Doliwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tuż po niej wystąpił dr Andrzej Brzoska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Polskie Radio), który mówił o założeniu studio radiowego w szkole dla niewidomych w Rwandzie.  Następnie prof. dr hab. Dariusz Rott (Akademia Ignatianum w Krakowie) przedstawił refleksje związane z książką Miljenko Jergovicia pt. „Wilimowski”, wskazując na społeczną funkcję radia. Na zakończenie panelu otwierającego obrady red. Alina Kietrys (Uniwersytet Gdański) opowiedziała o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed studenckimi rozgłośniami radiowymi.

Szczególnym punktem programu Konferencji były prezentacje rozgłośni radiowych z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Rozgłośnie brały udział w Konkursie „Złota Foka” na najlepszą prezentację rozgłośni studenckiej I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Radioucze(L)ni”.

Po południu część uczestników Konferencji brała udział w pierwszym z dwóch przewidzianych paneli naukowych, prowadzonym przez dra hab. prof. ALK Stanisława Jędrzejewskiego. Dr hab. prof. UG Barbara Zwolińska (Uniwersytet Gdański) mówiła o słuchowiskach adaptacyjnych i oryginalnych jako gatunkach sztuki radiowej. Dr Joanna Bachura-Wojtasik (Uniwersytet Łódzki) zaprezentowała współczesne artystyczne formy radiowe, a dr Monika Milewska (Uniwersytet Gdański) opisała zjawisko „para live” w przekazie radiowym. Na koniec dr Grzegorz Mnich (Społeczna Akademia Nauk) pokazał, jak radio studenckie przygotowuje do zawodu dziennikarza.

Pozostali uczestnicy Konferencji zdecydowali się na udział w zorganizowanej przez Radio MORS grze miejskiej połączonej z nagrywaniem dźwiękowej wizytówki miasta. Wieczorem zarówno badacze, jak i studenci spotkali się w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie zwiedzili główną ekspozycję oraz zjedli uroczystą kolację. Ważnym elementem nieformalnym konferencji była wieczorna integracja wszystkich redakcji studenckich w klubie Bunkier.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od warsztatów dotyczących reportażu artystycznego, nowych mediów w stacji radiowej, audycji poradniczych w radiu, kształtowania gustów muzycznych i przejścia od radia studenckiego do profesjonalnej rozgłośni radiowej. Warsztaty poprowadzili dziennikarze Radia Gdańsk – Hanna Wilczyńska-Toczko, Joanna Matuszewska, Kamil Wicik, Małgorzata Żerwe i Włodzimierz Raszkiewicz.

W drugim panelu naukowym Konferencji wzięli udział dr Tadeusz Sznajderski z Uniwersytetu Gdańskiego („Radio jako nowe medium), dr Aneta Wójciszyn-Wasil z Radia Lublin i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II („Jakiego dziennikarza potrzebuje współczesne radio? Katalog kompetencji i wnioski dydaktyczne”), dr Paulina Czarnek-Wnuk z Uniwersytetu Łódzkiego („Opieka nad studencką rozgłośnią radiową jako element edukacji medialnej”), dr Małgorzata Żurakowska z Radia Lublin i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II („Dlaczego słuchawki, czyli trudna sztuka kształcenia młodych dziennikarzy”) oraz mgr Anna Gawrońska-Piotrowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie („Wykorzystanie nowych mediów w celach edukacyjnych na przykładzie internetowego Radia UKSW”). Panel naukowy zakończył się owocną dyskusją dotyczącą aktualnej sytuacji studenckiej radiofonii w Polsce.

Podsumowaniem konferencji było wręczenie nagrody w Konkursie o Złotą Fokę. Tytuł najlepszej radiowej najlepszej rozgłośni studenckiej I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Radioucze(L)ni” za sprawą głosów jury i publiczności zdobyło Akademickie Radio Luz Politechniki Wrocławskiej. Oprócz nich w konkursie wzięli udział przedstawiciele: Radia Meteor z Poznania, Radia UKSW z Warszawy, Radia UJOT z Krakowa, audycji „Uniwersytet Łódzki na Fali” z Łodzi, Radia Centrum z Lublina i Radia MORS z Gdańska.

Konferencja odbyła się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dra hab. Jerzego P. Gwizdały, profesora nadzwyczajnego. Partner Konferencji: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Partnerzy medialni: Radio Gdańsk, trojmiasto.pl

autorzy: mgr Marta Demartin, mgr Magdalena Iwanowska

Pełen program:

 

 

 

 

 

فروشگاه اینترنتی ارزان آگهی رایگان املاک منطقه 22