Dziękujemy!

Pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rozgłośni Studenckich Radioucze(L)ni za nami. Serdecznie dziękujemy – badaczom i praktykom z całej Polski, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami, studentom, którzy pokazali, jak wspaniale działają studenckie rozgłośnie studenckie, wszystkim – za

Zwiedzanie ECS

W ramach Konferencji odwiedzimy także Europejskie Centrum Solidarności. Europejskie Centrum Solidarności to nowoczesna instytucja kultury, której celem jest upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej. Europejskie Centrum Solidarności jest partnerem kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG.