Zapraszamy do zapoznania się z publikacją stanowiącą pokłosie I edycji Konferencji.

 

Spis treści

WSTĘP …5

CZĘŚĆ I. RADIO W BADANIACH NAUKOWYCH … 8

1. RADIO W DOBIE KONWERGENCJI I NOWYCH MEDIÓW … 9

URSZULA DOLIWA, WSPÓŁCZESNE RADIO STUDENCKIE – Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ …9

ANETA WÓJCISZYN-WASIL, KOMPETENCJE DZIENNIKARZA RADIOWEGO W DOBIE KONWERGENCJI MEDIÓW … 26

TADEUSZ SZNAJDERSKI, RADIO W OKRESIE NOWYCH MEDIÓW … 40

2. RADIO – POMIĘDZY DZIENNIKARSTWEM A SZTUKĄ …51

BARBARA ZWOLIŃSKA, SŁUCHOWISKA ADAPTACYJNE I ORYGINALNE JAKO GATUNKI SZTUKI
RADIOWEJ (NA PRZYKŁADZIE DRAMATÓW TADEUSZA RÓŻEWICZA I SŁUCHOWISK FELIKSA NETZA)… 51

MAGDALENA SZYDŁOWSKA, PARA LIVE – MIĘDZY TEATREM WYOBRAŹNI A RZETELNYM PRZEKAZEM RADIOWYM … 67

MONIKA MILEWSKA, JAK PISZE SIĘ SŁUCHOWISKO. PRÓBA AUTOREFLEKSJI … 81

3. KSZTAŁCENIE DZIENNIKARSTWA RADIOWEGO … 98

PAULINA CZARNEK-WNUK, KINGA SYGIZMAN, OPIEKA NAD STUDENCKĄ ROZGŁOŚNIĄ RADIOWĄ JAKO ELEMENT KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH DZIENNIKARZY … 98

GRZEGORZ MNICH, RADIO STUDENCKIE JAKO PRZYGOTOWANIE DO PRACY W MEDIACH …110

CZĘŚĆ II. RADIO W PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ …120

1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ROZGŁOŚNI STUDENCKICH W POLSCE … 121

RADIO MORS … 122

RADIO UJOT FM … 128

AUDYCJA „UNIWERSYTET ŁÓDZKI NA FALI” … 132

2. MÓWIĄC JEDNYM GŁOSEM, MOŻEMY WIĘCEJ … 138

3. STUDIUM PRZYPADKU … 145

ANDRZEJ BRZOSKA, STUDIO RADIOWE DLA NIEWIDOMYCH W RWANDZIE … 145