Studenckie rozgłośnie radiowe od lat stanowią ważne centrum rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Obecnie w miastach akademickich działa ponad 30 rozgłośni studenckich, w których młodzi ludzie stawiają pierwsze kroki w zawodzie dziennikarza i poznają niezwykłą atmosferę radia. Rozsiani po całej Polsce mają niewiele okazji, by spotkać się ze sobą i wymienić doświadczeniami. Dlatego też – jako kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG, Radio MORS – Mega Otwarte Radio Studenckie, Naukowe Koło Radiowców – zaprosiliśmy redakcje z całej Polski do Gdańska na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Rozgłośni Studenckich „RADIOUCZE(L)NI”.

Konferencja została zorganizowana w ramach jubileuszu X-lecia istnienia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG. Konferencja była jednym z wydarzeń uświetniających rok jubileuszowy.

Celem Konferencji była prezentacja działalności studenckich rozgłośni radiowych, integracja środowiska mediów studenckich oraz dyskusja wokół różnorodnych zjawisk medioznawczych, związanych z radioznawstwem, m.in.:

  • historia radiofonii studenckiej w Polsce i na świecie,
  • misja, cele, funkcje radia studenckiego,
  • popularność mediów studenckich,
  • radioznawstwo praktyczne i teoretyczne,
  • edukacja radiowa,
  • przyszłość dziennikarstwa radiowego.

Obrady odbywały się w dwóch częściach: 1) panel studencki, podczas którego przedstawiono 15-minutowe prezentacje poszczególnych rozgłośni studenckich oraz 2) panele naukowe, poświęcone dyskursowi dotyczącemu radioznawstwa w ujęciu praktycznym i teoretycznym (włączając w to edukację radiową). W ramach Konferencji odbyła się gra miejska „Usłysz Gdańsk”, podczas której zespoły poznawały Gdańsk, wykorzystując swoje kompetencje radiowe. Przyznano także nagrodę „Złotej Foki” dla najlepszej prezentacji radia studenckiego w Polsce.

Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk).

Organizatorzy:

logoUG

logo MORS

logo NKR